e-Rejestracja

e-rejestracja przygotowana została dla podmiotów leczniczych oraz praktyk lekarskich w celu dodatkowej możliwości rejestracji pacjentów komercyjnych oraz pacjentów NFZ przez internet. Dodatkowo dzięki zastosowaniu tego rozwiązania można otrzymać cenne pkt w ocenie konkursu ofert z Narodowym Funduszem Zdrowia „Odrębna aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu”.

W sierpniu 2017r. e-terminarz zostanie zaopatrzony w system elektronicznej dokumentacji medycznej EDM w celu obsługi pacjentów, recept, skierowań oraz rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zostanie kompleksowo połączony z aplikacją zoz24.pl

Wersja demo elektronicznego terminarza : http://zoz24.pl/demo/

Dlaczego e-terminarz ? Odpowiedź jest prosta ! W cenie e-terminarz masz wsparcie techniczne, miejsce serwerowe otwarte na świat. Wszystko możesz obsługiwać za pomocą telefonu czy tableta.


Widok dla pacjenta :


Widok dla podmiotu leczniczego :